top of page
08-25.png

Ein Dull

Dysgu Cynaliadwy - Dysgwyr Grymus - Cymunedau Ffynnu - Dyfodol Cynaliadwy

03_20.png

Rydym wedi datblygu dull o ddysgu sy'n galluogi unigolion a sefydliadau i wneud hynny

 • Sefydlu ffyrdd cynaliadwy o ddysgu

 • Datblygu dysgwyr wedi'u grymuso

 • Creu cymunedau ffyniannus a

 • Galluogi dyfodol mwy cynaliadwy

Dan arweiniad gwyddoniaeth dysgu ac anghenion ein cymuned fyd-eang, rydym am greu profiad cadarnhaol a phersonol sy'n parhau.

06-02.png
11_01.png
01_03.png

Cwmpawd Dysgu Cymbrogi

11-03.png
982518_366119.jpeg
03_20.png

Mae ein 'Cwmpawd Dysgu Cymbrogi' wedi'i ddatblygu er mwyn ...

 • o rientate ein gweithgareddau fel sefydliad 'dysgu cynaliadwy';

 • arwain dyluniad ein cynnig o fodiwlau a rhaglenni; a

 • darparu cyfeiriad i'r dysgwyr, addysgwyr ac arweinwyr hynny sy'n ceisio ymgymryd â thaith tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy.

11-03.png

Athroniaeth Ddysgu Cymbrogi

Er mwyn sicrhau newid cymdeithasol mae'n rhaid i ni ddechrau gyda'r unigolyn. Rhaid inni eu grymuso i lunio eu bywydau eu hunain yn gyntaf ac yna i siapio bywydau eraill.

Rhaid inni alluogi unigolyn i

 • cydnabod eu gallu i fyw bywyd cynaliadwy;

 • datblygu eu gallu i fyw bywyd cynaliadwy; a

 • cymryd rhan mewn ymarfer cynaliadwy ar y lefel ryng-bersonol.

09-13.png

Gallwn gyflawni hyn trwy ddatblygu ...

09-18.png

Mae ein Cwmpawd Dysgu yn cynnwys Craidd Pedwar Cymbrogi, pedair cydran sy'n fframio Gwybodaeth, Sgiliau a Meddyliau Dysgwr Grymus.

11-03.png

Craidd Pedwar Cymbrogi

Gwybodaeth Graidd Cymbrogi

 1. Dyfodol Cynaliadwy a Chylchol

 2. Yn berchen ar eich Lles

 3. Creadigrwydd a'r Cwricwlwm

 4. Gweithredu Cydweithredol

Sgiliau Craidd Cymbrogi

 1. Creadigrwydd

 2. Beirniadaeth

 3. Cyfathrebu

 4. Cydweithio

Meddyliau Craidd Cymbrogi

 1. Tosturi

 2. Hyder

 3. Chwilfrydedd

 4. Cysylltedd

Taith Graidd Cymbrogi

 1. Deall

 2. Archwilio

 3. Gwireddu

 4. Myfyrio

Assets-13.png
11-03.png

Taith Graidd Cymbrogi

Cymhwyso Gwybodaeth Graidd, Sgiliau a Meddyliau trwy weithgareddau ar y safle. Ewch yn ddyfnach i arferion cymhwysol y Craidd Pedwar.

Ffocws ar ddysgu o arsylwi myfyriol ac ymarfercymhwysol.

Delfrydola Chydweithio.

Archwilio

Ymgysylltu â Gwybodaeth Graidd, Sgiliau a Meddyliau trwy weithdai ar-lein, ar y safle neu yn yr ysgol.

Ffocws ar ddysgu o brofiadaupersonol pendant.

Cydymdeimlo â a Diffinio

y daith o'n blaenau.

Deall

Gweithredu Gwybodaeth Graidd, Sgiliau a Meddyliau trwy ddylunio ac ymgymryd â Phrosiect Gweithredu-Effaith.

Ffocws ar ddysgu trwy ddylunio ac o arbrofi gweithredol.

Prototeip, Prawf, Gweithredu.

Gwireddu

Cofnodi a chydnabod eich taith ddysgu a'r effaith y mae wedi'i chael arnoch chi ac eraill.

Mae canolbwyntio ar rannueich taithgydag ac addysgu eraill.

Gwerthuso a Lledaenu.

Myfyrio

Mae ein dyluniad taith ddysgu yn tynnu ar egwyddorion Meddwl Cyflym a Meddwl Dylunio. Mae'r model cylchol ac eang hwn yn hwyluso Dysgu Cynaliadwy fel proses ac ymarfer.

09-18.png
08-25.png
06-02.png
11-03.png
04_42_edited.png
bottom of page