top of page

Cymbrogi Dysgu

Assets-13.png
02_02.png
04_43_edited.png

Learn with us

site button.png
navbutton.png
kikte button.png
01_04.png
prog button.png
06-15.png

Yn eich grymuso i adeiladu dyfodol cynaliadwy i chi'ch hun, eich ysgol a'ch cymuned

Mae pobl ifanc heddiw yn tyfu i fyny yn y cyfnod sy'n newid gyflymaf yn hanes dyn. O fewn dau ddegawd bydd eu byd yn anadnabyddadwy.

Byddant yn etifeddu byd ansicr sydd wedi'i herio.
Bydd ganddyn nhw swyddi nad ydyn nhw'n bodoli eto.

Ond cynlluniwyd eu system addysg ar gyfer y byd ddoe, nid heddiw neu yfory.

Rydym am eu helpu i ddylunio a siapio byd cynaliadwy, teg a blaengar yn gymdeithasol. I wneud hynny, mae angen i ni newid y ffordd maen nhw'n dysgu ....

ac i wneud hynny mae angen i ni hefyd arfogi cenhedlaeth nesaf o addysgwyr â phwrpas a lles.