top of page

Cymbrogi Dysgu

Assets-13.png
02_02.png
04_43_edited.png

Learn with us

site button.png
navbutton.png
kikte button.png
01_04.png
prog button.png
06-15.png

Yn eich grymuso i adeiladu dyfodol cynaliadwy i chi'ch hun, eich ysgol a'ch cymuned

Mae pobl ifanc heddiw yn tyfu i fyny yn y cyfnod sy'n newid gyflymaf yn hanes dyn. O fewn dau ddegawd bydd eu byd yn anadnabyddadwy.

Byddant yn etifeddu byd ansicr sydd wedi'i herio.
Bydd ganddyn nhw swyddi nad ydyn nhw'n bodoli eto.

Ond cynlluniwyd eu system addysg ar gyfer y byd ddoe, nid heddiw neu yfory.

Rydym am eu helpu i ddylunio a siapio byd cynaliadwy, teg a blaengar yn gymdeithasol. I wneud hynny, mae angen i ni newid y ffordd maen nhw'n dysgu ....

ac i wneud hynny mae angen i ni hefyd arfogi cenhedlaeth nesaf o addysgwyr â phwrpas a lles.

03_20.png
08-05.png

Pobl

Grŵp rhyfeddol o addysgwyr ac ymarferwyr ym maes cynaliadwyedd, lles, creadigrwydd a chydweithio i deithio gyda chi.

'i ysbrydoli'

04_42_edited.png
01_04.png
04_42_edited.png
Assets-08.png

Rhaid inni alluogi unigolyn i

 • cydnabod eu gallu i fyw bywyd cynaliadwy;

 • datblygu eu gallu i fyw bywyd cynaliadwy; a

 • cymryd rhan mewn ymarfer cynaliadwy ar y lefel ryng-bersonol.

09-13.png

Our Philosophy

Gallwn gyflawni hyn trwy ddatblygu ...

04_42_edited.png
 •   Gyrrwyd ymholiad

 • Rhyngddisgyblaeth ary

 

 • Cydweithredol

 • Wedi'i bersonoli

 • Gydol oes a gydol oes

Yn eich helpu chi ...

 • Cysylltu cynaliadwyedd, lles, creadigrwydd a chydweithio

 • Trosi gwybodaeth yn gamau gweithredu

Wedi'i yrru gan reidrwydd moesol unigol: 'grymuso dysgwyr heddiw i lunio byd cynaliadwy.'

 

IMG_1796.PNG.png
 • Ein Cwmpawd Dysgu

 • Ein Craidd Pedwar

 • Ein Taith Ddysgu

 • Cymbrogi Dysgu Ecosystem

 • Sgyrsiau Cymbrogi

 • Ein Gŵyl Ddysgu

Our Approach

02_02.png
02_02.png
04_43_edited.png

Latest Posts

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page